Relacja ze spotkania Mysłakowice 22.06.17

Odbyło się kolejne spotkanie seniorów w Mysłakowicach.

Ustalono uczestników zajęć warsztatowych i komputerowych, pracowano dalej nad mikroinicjatywą.