Relacja ze spotkania Janowice Wielkie 22.06.17

Kolejne spotkanie w Janowicach Wielkich, ustalano dalsze postępowanie w celu powołania Rady Seniorów

uczestników zajęć warsztatowych i komputerowych oraz mikroinicjatywę.