Relacja ze spotkania Stara Kamienica 21.06.17

Odbyło się drugie spotkanie seniorów w gminie Stara Kamienica. Ustalano uczestników warsztatów i zajęć komputerowych oraz pracowano nad mikroinicjatywą.