Relacja Stara Kamienica 17.05.17

 

W dniu 17.05.17 w Starej Kamienicy, w Nowej Remizie Strażackiej, nr 41 b w godz. 15-19.00 odbyło się pierwsze spotkanie seniorów w gminie.

Debata nt. sytuacji seniorów i ich aktywności w gminie Stara Kamienica w kontekście możliwości utworzenia Rady Seniorów.

W ramach debaty:

- przypomnienie efektów ubiegłorocznych spotkań, zarówno pozytywnych jak i negatywnych (prezentacja)

- ocena sytuacji seniorów i ich aktywności w gminie Stara Kamienica; przygotowanie mapy aktywności seniorów w gminie Stara Kamienica – lista miejsc, aktywnych osób, namiary itp. (praca w grupach); wybór sposobów dotarcia do jak największej grupy seniorów  (dyskusja)

- informacje nt. Rad Seniorów – cele, możliwości, formy działań i dobre praktyki, problemy (prezentacja)

- prezentacja założeń aktualnego projektu

- wybór osób do zajęć tematycznych (komputerowe, psychologiczne)