Relacja z Janowic 18.05.17

 

18.05.17 r. w Świetlicy Wiejskiej w Janowicach Wielkich, ul. 1 Maja 25 odbyło się pierwsze spotkanie seniorów w ramach projektu w godz. 11-15.00.

Debata nt. korzyści, jakie przyniesie utworzenie Rady Seniorów w gminie Janowice Wielkie. W ramach debaty:

- przypomnienie efektów ubiegłorocznych spotkań, zarówno pozytywnych jak i negatywnych (prezentacja)

- ocena sytuacji seniorów i ich aktywności w gminie Janowice Wielkie; przygotowanie mapy aktywności seniorów w gminie Janowice Wielkie – lista miejsc, aktywnych osób, namiary itp. (praca w grupach); wybór sposobów dotarcia do seniorów w innych miejscowościach (szczególnie Komarno, Radomierz (dyskusja)

- informacje nt. Rad Seniorów – cele, możliwości, formy działań i dobre praktyki, problemy (prezentacja)

- prezentacja założeń aktualnego projektu

- wybór osób do zajęć tematycznych (komputerowe, psychologiczne)