Relacja Piechowice 15.05.17

 

W dniu 15.05.17 o godz. 10.00-14.00 odbyło się pierwsze spotkanie w gminie Piechowice. Serdecznie dziękujemy Piechowickiemu Ośrodkowi Kultury za gościnę i bezpłatne użyczenie sali na spotkanie.

Tematy spotkania:

  1. Przypomnienie poprzedniego projektu (co się zadziało, zapisy rekomendacji itd.)
  2. Przedstawienie nowego projektu ( w tym obowiązujące zasady)
  3. Dobre przykłady związane z  aktywnością Seniorów w tym działalnością Rad Seniorów i Forum Seniorów
  4. Rada Seniorów czy Forum Seniorów – jak na poziomie lokalnym włączyć seniorów w kształtowanie lokalnej polityki społecznej (jaka forma, jakie możliwości)
  5. Kto nam może pomóc? Możliwość pozyskania partnerów, osób/instytucji/organizacji wspierających, nowych członków
  6. Wybór osób – przedstawicieli Seniorów, którzy będą brali udział w szkoleniach w ramach projektu