Relacja warsztaty dla liderów 30.08.17

Tematem spotkania był stres .

Stres – przyjaciel czy wróg. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Warsztaty, podczas których Seniorzy poznali mechanizm powstawania reakcji na stres w organizmie oraz nauczyli się skutecznych technik radzenia sobie ze stresem w kontaktach osobistych i społecznych.  Poznali psychologiczne reakcje na sytuacje problemowe w grupie inicjatywnej oraz wykonywaliśmy ćwiczenia w rozwiązywaniu konfliktów w grupie.Tematami poruszanymi również w trakcie zajęć były:

Komunikacja – ćwiczenie porozumienie bez barier.

Role grupowe wg M.Belbina –  Uczestnicy  wypełniali testy i omawialiśmy charakterystykę poszczególnych ról grupowych, które najczęściej przyjmujemy w relacjach społecznych.

Seniorzy poznali szczegółową charakterystykę każdego profilu, jego mocne i słabe strony.

Szczególnie podczas dyskusji omawiana była rola naturalnego lidera.