Relacja 06.09.17 warsztaty dla liderów

Tematem spotkania była motywacja do działania, czyli jak skutecznie motywować siebie i innych. Rozmawialiśmy o inteligencji emocjonalnej i motywacji jako komponencie tejże inteligencji.

Podczas warsztatów Seniorzy wykonywali ćwiczenia z zakresu budowania motywacji wewnętrznej. Dyskutowali o tym, co człowieka napędza a co demotywuje? Zrobiliśmy ćwiczenie: Jak motywować, czyli skłaniać siebie i innych do robienia czegoś. Dyskutowaliśmy o tym, jak zachęcać i  pobudzać innych do działania, jak rozbudzać w kimś motywację do jakiegoś działania i wpływać mobilizująco. Uczestnicy poznali sposoby wzajemnego motywowania się w grupie – wzmocnienia pozytywne. Dowiedzieli się również, w jaki sposób można utrzymywać wysoki poziom motywacji u siebie – techniki automotywacji i korzystania z własnych zasobów.