Relacja 29.08.17 Jelenia Góra

Podczas spotkania ustalone zostały szczegóły mikroinicjatywy – zaplanowane zostały działania, termin wstępnie ustalono na 22 września 2017r.
Uczestnicy wybrali miejsce warsztatów edukacyjnych dla seniorów w Dobkowie, Przygotowany został harmonogram zadań i ustalono osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.  Grupa inicjatywna zobowiązała się do przygotowania szczegółowego planu realizacji całego przedsięwzięcia.
W drugiej części spotkania seniorzy dyskutowali o szansach na kolejne ciekawe inicjatywy dla Seniorów w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy o tym, co utrudnia współpracę organizacji działających na rzecz Seniorów w Jeleniej Górze.  Analizowaliśmy też wspólnie działania podejmowane przez Gminę na rzecz seniorów.