Relacja ze spotkania 13.06.17 Mysłakowice

Pomimo zawirowań zebrało się 12 osób, które rozważały różne możliwości zapewnienia dobrego wakacyjnego wypoczynku mysłakowickim seniorom. Padło sporo propozycji do realizacji w grupach zainteresowań.

Uczestnicy rozważyli też projekt mikroinicjatywy, nad którym będą pracowali na spotkaniu 06.07.

Spotkanie zakończyły mini warsztaty dotyczące pomagania innym ludziom i wzmocnieniu cech, które podczas pomagania są potrzebne.