Relacja ze spotkania seniorów 6.06.17 w Chrośnicy

II spotkanie bardzo się udało, seniorzy poplanowali nasadzenia i ukwiecenia wokół przystanków. Uczestniczą seniorzy z 4 wsi – Jeżów, Chrośnica, Czernica, Janówek.