Relacja ze spotkania 07.09.17 Mysłakowice

Po wakacyjnej przerwie znów zespół seniorów z Mysłakowic spotkał się na warsztatach. Najważniejszą wiadomością była informacja o mianowaniu liderki grupy roboczej p. Heleny Nawrot członkiem Gminnej Rady Seniorów. GRS odbyła już swoją pierwszą sesję z udziałem członków Rady Gminy Mysłakowice. Podczas warsztatów zespół przydzielił role poszczególnym członkom na najbliższe miesiące, a także przygotował wniosek o dotację mikroinicjatywy.