Relacja 26.07.17 Stara Kamienica

Podczas spotkania Seniorzy biorący udział w szkoleniach psychologicznych i szkoleniach z wystąpień publicznych zaprezentowali pozostałym swoje spostrzeżenia i wrażenia.

Seniorzy wyrazili chęć organizowania i uczestniczenia w podobnych zajęciach n.p. z socjoterapii. Kontynuowaliśmy  opracowanie programu aktywizacji seniorów w gminie Stara Kamienica- przy okazji omawiając projekty z innych grup seniorów poznanych podczas warsztatów. Spisaliśmy kolejne  pomysły na zaktywizowanie i zintegrowanie starszych mieszkańców gminy. ( w najbliższym terminie pożegnanie lata-powitanie jesieni- ognisko integracyjne z kiełbaskami i śpiewem ;-) ) Prześledziliśmy tez platformę www.seniorzy.jgora.pl i omawialismy temat mikroinicjatywy.