Relacja ze szkolenia z wystąpień publicznych 05.07.17

Pierwsze spotkanie liderów grup roboczych z poszczególnych gmin, uczestniczących w projekcie. Uczestnicy poznali się wzajemnie oraz pracowali metodą warsztatową nad poznaniem swoich mocnych i słabych stron oraz zasad komunikacji interpersonalnej, bardzo potrzebnej podczas publicznych wystąpień.