Relacja ze spotkania Mysłakowice 06.07.17

Mimo okresu wakacyjnego zespół reprezentujący grupę liderów pracował nad przygotowaniem dokumentacji, celem uzyskania dotacji dla mikroinicjetywy na rzecz organizacji senioralnych w gminie Mysłakowice. Pani Helena Nawrot została powołana w skład powołanej przez Radę Gminy – Rady Seniorów. Gratulujemy!