Relacja 04.07.17 Podgórzyn

 
Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie oraz spotkanie seniorów.
Podczas spotkania uczestnicy spotkania ustalili szczegóły mikroinicjatywy.
Grupa inicjatywna postanowiła w ramach projektu zlecić wykonanie 10 skrzynek "Głos Seniora" i uroczyście przekazać je przedstawicielom wszystkich miejscowości w Gminie podczas Święta Seniora, które wstępnie zaplanowano na 6 października.
Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów wniosek został uzupełniony i podpisany.

Wniosek został już przygotowany do złożenia LGD Partnerstwo Ducha Góra.