Relacja ze spotkania Piechowice 21.06.17

Odbyło się drugie spotkanie seniorów w Piechowicach w godz. 10-14.00. Seniorzy przekazali informację w sprawie uczestników warsztatów dla seniorów oraz zastanawiali się nad mikroinicjatywą w swoim mieście.