Relacja ze spotkania Podgórzyn 20.06.17

Odbyło się tzrecie spotkanie seniorów w Podgórzynie, wybierano uczestników zajęć warsztatowych dla liderów, dyskutowano wykorzystanie informatyka do potrzeb oraz dyskutowano o mikroinicjatywie.