Relacja ze spotkania seniorów Podgórzyn 06.06.17

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  lokalnych organizacji z Podgórzyna, Miłkowa, Staniszowa, Ściegien i Marczyc.
Na spotkaniu Seniorzy wymienili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi aktywności Seniorów w swoich miejscowościach. Pojawiły się pierwsze pomysły na mikroinicjatywę planowaną w ramach projektu. Uczestnicy zastanawiali się jak uzyskać wsparcie w swoim środowisku.Planowanie działań i stawianie celów oraz wyszukiwanie sojuszników były głównym tematem dyskusji.
Wszyscy zastanawiali się jak zachęcić Seniorów z wszystkich miejscowości d
o udziału w planowanej imprezie.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 20 czerwca.