Relacja 23.05.17 Jelenia Góra

 

 Uczestnikami spotkania było 20 osób z różnych środowisk senioralnych. Studenci Jeleniogórskiej Akademii III wieku, członkowie Towarzystwa Walki z Kalectwem, członkowie Towarzystwa Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze, Studenci Uniwersytetu III wieku oraz innych organizacji.

Temat spotkania: "Debata na temat powołania Rady Seniorów lub Porozumienia Seniorów w Jeleniej Górze".
Debata była bardzo burzliwa, ale owocna. Seniorzy przedstawili swoje spostrzeżenia dotyczące polityki senioralnej w mieście Jelenia Góra.
Dyskusja dotyczyła potencjału miasta oraz oczekiwań Seniorów  w zakresie ułatwień i udogodnień dla nich, które należy wprowadzić w naszym mieście.