Konferencja otwierająca projekt "Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów.

Zapraszamy na konferencję otwierającą w dniu 20.09.2016 r. w Podgórzynie, w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, ul. Żołnierska 14, w godz. 10-14.00. Zapewniamy transport dla seniorów.

Program Konferencji:

  1. Dobre przykłady Rad Seniorów w Polsce i na Dolnym Śląsku.
  2. Seniorzy w strategiach i politykach publicznych.
  3. Dyskusja panelowa: problemy seniorów na poziomie gmin i powiatu.