Relacja Kowary 16.05.17

 

16.05.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie seniorów w Kowarach w pomieszczeniach Urzędu Miasta w Kowarach, ul. 1 maja 1b w godz. 9-13.00

Co się działo:

  1. Przypomnienie poprzedniego projektu (co się zadziało, zapisy rekomendacji itd.)
  2. Przedstawienie nowego projektu ( w tym obowiązujące zasady)
  3. Dobre przykłady związane z  aktywnością Seniorów w tym działalnością Rad Seniorów i Forum Seniorów
  4. Rada Seniorów czy Forum Seniorów – jak na poziomie lokalnym włączyć seniorów w kształtowanie lokalnej polityki społecznej (jaka forma, jakie możliwości)
  5. Kto nam może pomóc? Możliwość pozyskania partnerów, osób/instytucji/organizacji wspierających, nowych członków
  6. Wybór osób – przedstawicieli Seniorów, którzy będą brali udział w szkoleniach w ramach projektu

Było 9 osób, również z organizacji senioralnych.