Kawiarenka cyfrowa w Dąbrowicy 08.12.2022

W dniu 08.12.2022 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy odbyło się ostatnie spotkanie z seniorami w ramach Kawiarenki Cyfrowej. Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo, płatności online, portale informacyjne oraz portal społecznościowy facebook LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022