Kawiarenka cyfrowa w Janowicach 05.12.2022

W dniu 05.12.2022. w Świetlicy Wiejskiej "Rudawy" w Janowicach Wielkich odbyło się ostatnie spotkanie z seniorami w ramach Kawiarenki Cyfrowej. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci oraz portale społecznościowe.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022