Gimnastyka seniora w Mysłakowicach 15.11.2022

W dniu 15.11.2022 w Mysłakowicach odbyły się zajęcia gimnastyczne dla seniorów, na których uczestnicy zapoznali się min. z elementami pilates oraz TRX dla seniora.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022