VI kawiarenka cyfrowa w Podgórzynie

 W CAS w Podgórzynie 15.11.2021r. odbyły się szóste zajęcia w ramach Kawiarenki Cyfrowej dla Seniorów.

Podczas zajęć poruszano zagadnienia takie jak:

1) E-administracja w praktyce tj;

-pacjent.gov.pl

-gov.pl

-biznes.gov.pl

-ePUŁAP.gov,pl

-empatia.mpips.gov.pl

-zus.pl

-portal podatkowy

-ceidg.gov.pl

-historiapojazdu.gov.pl

-inne (ngo.pl ,  ceneo.pl, skąpiec,  ćwiczenia online,)

Uczestnicy kawiarenek nauczyli się jak bezpiecznie znaleźć i poruszać się po cyfrowym świecie. Seniorzy będą regularnie spotykać się w kawiarenkach cyfrowych, by przekazać swoją wiedzę innym seniorom oraz integrować się na wspólnych spotkaniach.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Ministra Rodziny I Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych AKTYWNI + na lata 2021-2025 Edycja 2021.