Pierwsza kawiarenka cyfrowa w Piechowicach

 

W dniu 25.09.2021r. w Piechowicach odbyło się pierwsze spotkanie w kawiarence cyfrowej. Edukator- Tomasz Kozłowski omówił zasady korzystania z najpopularniejszych platform do spotkań online, zasady logowania, połączenia audio oraz video. Omówiono również rozwiązywanie problemów ze sprzętem i korzystanie z czatu online.
Nad wszystkim czuwali animatorzy: Lech Szczap i Andrzej Kazusek.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Ministra Rodziny I Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych AKTYWNI + na lata 2021-2025 Edycja 2021.