Debata dla całego obszaru powiatu

W Łomnicy odbyła się debata publiczna dotycząca powiatowej Rady Seniorów. Debata miały za zadanie rozpoczęcie dyskusji na temat Gminnych i Powiatowej Rady Seniorów - co to jest, jak seniorzy wyobrażają sobie ich rolę i działanie, jakimi problemami mogłaby zająć się Rada Seniorów, co doradzić w danej gminie wójtowi/burmistrzowi w rozwiązaniu problemów seniorów. Rozpoczęcie prac nad wypracowaniem rekomendacji seniorów do strategii gminnych i powiatu. Debata miała formułę open-space.


Debata powiat
animator: Maciej Zawierucha

W Łomnicy odbyła się debata publiczna dotycząca powiatowej Rady Seniorów. Debata miały za zadanie rozpoczęcie dyskusji na temat Gminnych i Powiatowej Rady Seniorów - co to jest, jak seniorzy wyobrażają sobie ich rolę i działanie, jakimi problemami mogłaby zająć się Rada Seniorów, co doradzić w danej gminie wójtowi/burmistrzowi w rozwiązaniu problemów seniorów. Rozpoczęcie prac nad wypracowaniem rekomendacji seniorów do strategii gminnych i powiatu. Debata miała formułę open-space.