06.08.21 SPOTKANIE ROBOCZE CYFROWY SENIOR

W dniu 06.08.2021 r. odbyło się robocze spotkanie dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu "Włącz się! Cyfrowy Senior".  W spotkani wzięli udział animatorzy, edukatorzy cyfrowi, przedstawiciele środowisk senioralnych oraz gmin (14 osób).

Omówiono i przedyskutowano cały projekt oraz zasady działania edukatorów, grup w kawiarenkach, edukacji w cyfrowych kawiarenkach oraz ich utworzenia. Ponadto omówiono szkolenia przygotowane dla członków Rad Seniorów oraz liderów seniorów.
 
Następne spotkanie 23.08.21, na które animatorzy przyniosą już gotowe listy seniorów działających w ramach cyfrowych kawiarenek, zostaną przygotowane umowy dla animatorów i edukatorów, zostaną ustalone miejscowości, w których powstaną i będą funkcjonować cyfrowe kawiarenki dla seniorów. Jeżeli będzie to już możliwe w tym dniu zostaną podpisane umowy i ustalone terminy spotkań i szkoleń edukacji cyfrowej seniorów.
 
______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 9.08.2021