Relacja 05.09.17 Podgórzyn

Podczas spotkania uczestnicy podjęli decyzję o zmianie wcześniej ustalonego terminu przekazania skrzynek.

Ustalono, że 10 skrzynek "Głos Seniora" zostanie  uroczyście przekazanych przedstawicielom wszystkich miejscowości w Gminie podczas Święta Seniora, które  zaplanowano na 13 października na godziną 17.00.

Podczas spotkania Uczestnicy dyskutowali o skutecznym animowaniu środowiska Seniorów w Gminie Podgórzyn. Podczas dyskusji powstała giełda pomysłów na kolejne inicjatywy  dla Seniorów w Gminie we współpracy z Gminną Radą Seniorów.  Propozycje obejmują 6 obszarów, w których gmina może podejmować działania na wniosek środowisk senioralnych

w ramach Rocznego programu współpracy gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi. 

Wszystkie pomysły i propozycje zostały spisane i zostaną przedstawione w formie rekomendacji w sprawozdaniu z warsztatów.