Relacja 22.08.17 Podgórzyn

Podczas spotkania dopracowane zostały szczegóły mikroinicjatywy. Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Pan Zdzisław Ratajski przedstawił propozycje firm, które wykonują skrzynki w modelach takich jakie zaplanowaliśmy w mikroinicjatywie. Wspólnie przedyskutowano propozycje i wybrano wykonawcę. Podczas drugiej części spotkania rozmawialiśmy o zasadach współpracy Rady ze środowiskami Senioralnymi  w gminie. Jedna z uczestniczek spotkania poinformowała o inicjatywie powstania stowarzyszenia w Miłkowie.