Debaty seniorów w gminach

30.09.2016 r. odbyły się debaty publiczne w każdej gminie dotyczące gminnych i powiatowej Rady Seniorów. Debaty miały za zadanie rozpoczęcie dyskusji na temat Gminnych i Powiatowej Rady Seniorów - co to jest, jak seniorzy wyobrażają sobie ich rolę i działanie, jakimi problemami mogłaby zająć się Rada Seniorów, co doradzić w danej gminie wójtowi/burmistrzowi w rozwiązaniu problemów seniorów. Rozpoczęcie prac nad wypracowaniem rekomendacji seniorów do strategii gminnych i powiatu. Debaty miały formułę open-space.