O projekcie

Miło nam poinformować, że LGD Partnerstwo Ducha Gór rozpoczęło realizację projektu „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów” dofinansowanego ze środków Programu ASOS 2014-2020. Projekt jest realizowany na obszarze gmin powiatu jeleniogórskiego, zakłada przygotowanie środowisk senioralnych oraz samorządów lokalnych do powołania Gminnych Rad Seniorów. 

 

 

W ramach projektu odbędzie się:

 1. 1 konferencja - rozpoczynająca tworzenie Rad.
 2. 1 debata w każdej gminie/mieście w zakresie tworzenia Rad Senioralnych lub Forum Seniorów. 
 3. 3 spotkania w każdej gminie/mieście w celu przygotowania procesu tworzenia i działania Rad Seniorów.
 4. Odbędą wydarzenia promujące i inaugurujące działanie Rad Seniorów w każdej gminie/mieście dofinansowane w ramach projektu.
 5. 1 wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
 6. Strona www rad seniorów.
 7. Publikacja o utworzonych radach seniorów. 

W wyniku tych działań powstaną:

 1. Gminne Rady Seniorów lub Forum Seniorów.
 2. Diagnoza potrzeb seniorów, wypracowana i skonsultowane społecznie podczas spotkań animacyjnych, które mogą być podstawą do dokumentów lub  strategii na rzecz osób starszych.

Zapraszamy do współpracy:

 1. Seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.
 2. Środowiska senioralne nieformalne.
 3. Organizacje senioralne.

W najbliższym czasie zostaną przekazane do gminy plakaty i informacje o projekcie, prosimy o ich ekspozycje. Zostały również przesłane elektronicznie informacje do sekretariatów i osób reprezentujących gminę w LGD materiały do umieszczenia na stronach www gmin oraz portalach społecznościowych.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia w gminach partnerskich Rad Seniorów, ponieważ na terenie powiatu jeleniogórskiego obecnie nie ma żadnej. Tym samym zapiszecie się Państwo jako pionierzy tworzenia rad seniorów.